Katalog

Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe
Autor:
Gawlikowski Lechosław

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2015

Liczba stron:
918

ISBN:
978-83-64806-57-5 (NDAP)
978-83-64091-49-0 (ISP PAN)


Cena:
60,00
Uwagi:

Sprzedaż wersji drukowanej publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu


Opis
Publikacja stanowi próbę przybliżenia fenomenu Radia Wolna Europa – instytucji niezwykle istotnej na „wolnościowej” mapie Polski. Autor, który sam był wieloletnim pracownikiem rozgłośni, przedstawia ponad 250 biogramów osób związanych z Rozgłośnią Polską RWE – redaktorów, aktorów i analityków, ale także szeregowych pracowników – tworząc komplementarną bazę wiedzy na temat radia. Biogramy różnią się jednak od klasycznego, „suchego” opisu słownikowego – autor, dodając anegdoty czy informacje dotyczące wyglądu, sposobu zachowania wspominanych osób, daje obraz żywych osób, a nie jedynie historycznych postaci.

Prof. dr hab. Rafał Habielski pisząc o książce zauważa, że: „Podobnej pracy nie doczekała się dotychczas żadna organizacja społeczna, polityczna bądź kulturalna. Autor skorzystał z zasobów wszystkich w zasadzie archiwów (krajowych i zagranicznych), w których zdeponowane są materiały dotyczące Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, wykorzystał źródła dźwiękowe (teksty audycji) i pisane, w tym prasę, wspomnienia, wywiady, korespondencję oraz nekrologi. Daje dowód znajomości literatury przedmiotu, co znajduje wyraz w treści haseł i bibliografiach umieszczonych na końcu każdego biogramu. Obronną ręką wychodzi ze spraw trudnych, np. infiltracji Rozgłośni przez komunistyczną policję polityczną, sensownie zestawia różne punkty widzenia spraw, o których traktuje, posługując się cytatami. Wspominając o twórczości radiowej, wprowadza do narracji poświęconej RWE nowy porządek faktów, obecny w niej dotychczas w sposób minimalny”.

Publikację uzupełniają wstępy, szeroka bibliografia i towarzyszące jej zestawienia (np. ważne audycje radiowe, słuchowiska, sztuki teatralne).