Katalog

Prezydium Rady Ministrów i Urząd Rady Ministrów w latach 1945-1996 jako wytwórcy państwowego zasobu archiwalnego
Autor:
Barszcz Anna

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2014

Liczba stron:
408

ISBN:
978-83-64806-06-3

Opis
Ze wstępu:

„Przedmiotem rozważań jest analiza i ocena skutków kształtowania narastającego zasobu archiwalnego w odniesieniu do najważniejszych urzędów władzy wykonawczej, obsługujących premiera i rząd w latach 1945-1996. Przeprowadzone badania zmierzały do ukazania, na przykładzie styku: Prezydium Rady Ministrów, a potem Urząd Rady Ministrów – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Archiwum Akt Nowych, mechanizmu nadzoru archiwalnego w praktyce i od strony instytucji nadzorowanej. Autorka starała się prześledzić rzeczywisty wpływ działań, podejmowanych przez pracowników nadzoru archiwalnego na funkcjonowanie instytucji, jej biurowość, postępowanie z dokumentacją, funkcjonowanie archiwum zakładowego i ostateczne ukształtowanie narastającego zasobu.

(…) Monografia wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie archiwalnym, przedstawiając zagadnienia organizacyjne oraz kancelaryjno-archiwalne najważniejszych organów państwowych PRL i początków III Rzeczypospolitej. Tematyka funkcjonowania URM oraz jego poprzedników nie były przedmiotem całościowych badań i analiz naukowych. Rozważania te wpisują się w badania nad współczesną kancelarią i funkcjonowaniem archiwów bieżących”.