Katalog

Stosunki polsko-izraelskie (1945–1967). Wybór dokumentów
Autor:
Rudnicki Szymon (oprac.), Silber Marcos (oprac.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2009

Liczba stron:
740

ISBN:
978-83-89115-93-5

Cena:
170,00 
Opis
Wydawnictwo źródłowe zawierające zbiór dokumentów, dotyczących stosunków pomiędzy Polską a Izraelem w latach 1945–1967. Publikacja jest rezultatem umowy o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej między rządami Rzeczpospolitej Polski i Państwa Izrael i ma na celu przedstawienie całokształtu wzajemnych relacji między państwami w tym okresie. W szczególności dotyczących: stanowiska Polski wobec powstania państwa izraelskiego (w tym pomocy wojskowej), problematyki emigracji żydowskiej – wewnętrznej i zagranicznej (w tym kontaktów z przedstawicielami żydowskimi: stosunku władz partyjnych do zaistniałego problemu – dyskusje wewnętrzne, decyzje i kwestia ich samodzielności, kontakty z Moskwą), wszelkiego typu kontaktów oficjalnych i nieoficjalnych – wojskowe, gospodarcze m.in., rola Polskiej Kasy Opieki; kulturalno-naukowych oraz stosunku do ruchu syjonistycznego.

Publikacja otrzymała nominację do Nagrody Historycznej Polityki 2010.