Katalog

Z badań nad dziejami kancelarii i opracowania akt austriackich z XVIII-XX wieku na ziemiach polskich
Autor:
Gaul Jerzy (red.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2010

Liczba stron:
130

ISBN:
978-83-62421-02-2

Cena:
10,00 
Opis
W zasobie polskich archiwów państwowych istnieje wiele akt wytworzonych podczas funkcjonowania kancelarii austriackiej. Niestety brak zrozumienia odmiennych od standardowych zasad funkcjonowania kancelarii i registratury austriackiej utrudnia właściwe uporządkowanie i opracowanie materiału aktowego. Dlatego właśnie w 2006 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń powołał zespół naukowy do przygotowania wskazówek metodycznych pomocnych przy opracowywaniu powyższych zbiorów.

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki pracy zespołu w postaci referatów przedstawionych przez jego poszczególnych członków na kolejnych posiedzeniach naukowych oraz projektu wskazówek ułatwiających porządkowanie akt wytworzonych w okresie funkcjonowania kancelarii austriackiej. Książka uzupełniona jest o materiał ilustracyjny dokumentujący pracę kancelarii i registratury austriackiej na ziemiach polskich w latach 1772-1918.