Katalog

Źródła do dziejów Ziemi lęborsko-bytowskiej. Od statusu lenna polskiego do inkorporacji do Królestwa Pruskiego i integracji z Pomorzem pruskim (1657-1815), tom 1 (1657-1740), tom 2 (1740-1815)
Autor:
Wachowiak Bogdan (oprac.), Szultka Zygmunt (oprac.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
-

Liczba stron:
526

ISBN:
978-83-62421-09-1

Cena:
82,00 
Opis
Wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk dwutomowa publikacja gromadzi niezwykle bogaty zbiór materiałów źródłowych dotyczących historii Ziemi lęborsko-bytowskiej. Wydawnictwo zawierające materiały w językach: niemieckim, łacińskim, polskim i francuskim, stanowi podstawę do badań historycznych, prawnych, językoznawczych, etnograficznych, kościelnych, oświatowych, politologicznych i innych.

Ziemia lęborsko-bytowska w drugiej połowie XVII i w XVIII w., jako polskie lenno (do 1772/73 r.) we władaniu monarchii Hohenzollernow, zaś potem jako powiat prowincji pruskiej Pomorze, była terenem pogranicza, obszarem ścierania się i przenikania trzech etnosów i kultur: kaszubskiej, niemieckiej (pomorskiej) i polskiej. Wydawnictwo przybliża charakter zmian, jakim podlegał ten niezwykle interesujący region.