Europejski Portal Archiwalny

Europejski Portal Archiwalny (Archives Portal Europe) zapewnia dostęp do informacji o materiałach archiwalnych przechowywanych w instytucjach różnych krajów Europy. Oferuje ponad 290 mln opisów jednostek archiwalnych oraz ponad 200 mln skanów, pochodzących z ponad 7100 archiwów i instytucji archiwalnych, zlokalizowanych w 30 państwach Europy i poza nią. Udostępniane w portalu informacje, dotyczą materiałów archiwalnych od średniowiecza do czasów współczesnych. Umożliwiają one badanie przeszłości kontynentu europejskiego, z uwzględnieniem jego różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej.

Sam Europejski Portal Archiwalny został utworzony w latach 2009–2015 w ramach dwóch programów międzynarodowych: APENET i APEX finansowanych przez Unię Europejską. Archiwa Państwowe aktywnie uczestniczyły w budowie portalu, udostępniając ponad 3 mln danych opisowych oraz ponad 1,5 mln obiektów cyfrowych z 24 archiwów z sieci. Wymieniony wkład, pod względem ilościowym, stawia nas na 5 miejscu wśród ponad 30 partnerów europejskich.