Katalog

Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego (2019)
Autor:
Wojtkowski Ryszard, Czajka Anna, Boruszkowska Maria

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2019

Liczba stron:
140

ISBN:
978-83-65681-75-1
PDF: 978-83-65681-76-8
Mobi: 978-83-65681-77-5
EPUB: 978-83-65681-78-2


Wszystkie formaty i wydania
PDFPDF
MobiMobi
ePUBePUB
Opis
Ze wstępu:

„Budynek archiwum musi być właściwie przygotowany do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych. Musi także spełniać wymogi przyjaznej instytucji publicznej, dobrze przygotowanej do obsługi i zaspokajania różnorodnych potrzeb użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności prowadzonej przez archiwa państwowe. Pełnione funkcje mają wpływ na jego konstrukcję, wyposażenie oraz zastosowane instalacje i technologie.

Opracowanie zawiera opis podstawowych wymagań, jakie powinien spełniać budynek archiwum. Ma także za zadanie pomóc uczestnikom procesu inwestycyjnego, określonym w art. 17 ustawy – Prawo budowlane (inwestorowi, projektantom, inspektorom nadzoru, kierownikowi budowy), w jego realizacji poprzez ujednolicenie rozwiązań stosowanych w budynkach archiwów, aby po zakończeniu procesu budynki spełniały wymagania opisane we właściwych przepisach, normach i wskazówkach.”

Publikacja zawiera szereg praktycznych wskazówek dzięki, którym budynek archiwum może zostać dobrze przygotowany, aby spełniać swoje funkcje i odpowiednio zabezpieczać zgromadzone w archiwum materiały.